Επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο

Αποκατάσταση διαρροής σε αγωγό με αδιατάρακτη μέθοδο χωρίς σκάψιμο , χωρίς θόρυβο, χωρίς σκόνες και ρύπανση, με ταχύτητα και ακρίβεια αποκατάστασης και ελεγχόμενο κόστος.

Απόφραξη και καθαρισμός αγωγών

Αποφράξεις και καθαρισμοί αγωγών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις όπως τσιμέντο, ρίζες και άλλες άσχημες περιπτώσεις, σε πολύ σύντομο χρόνο και σε σωλήνες διαφόρων διαστάσεων.

Επιθεώρηση αγωγών με κάμερες CCTV

Διαθέτουμε σύγχρονες ενδοσκοπικές κάμερες με τις οποίες εισχωρήσουμε σε αγωγούς πραγματοποιώντας τον έλεγχο στεγανότητας αποφεύγοντας να σκάβουμε τοίχους ή να σπάμε πατώματα.

Εύρεση διαρροών με θερμική απεικόνιση

Για την βέλτιστη ανίχνευση αφανών διαρροών από δίκτυα αγωγών, η επιχείρηση μας διαθέτει συσκευή θερμικής απεικόνισης (θερμοκάμερα) η χρήση της οποίας έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογών.

Προληπτικός μηχανικός καθαρισμός

Εξυπηρετούμε μικρές μονάδες βιομηχανίας – βιοτεχνίας, τουριστικές μονάδες, αντλιοστάσια πισίνων και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο αγωγών όπου απαιτείται η συντήρηση τους.

Εντοπισμός αφανών διαρροών δικτυου ύδρευσης

Έχετε διαπιστώσει υπέρογκους λογαριασμούς ύδρευσης, ξαφνική μείωση πίεσης νερού και υγρασία στους τοίχους της οικίας σας, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε διαρροή νερού.

Επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο

Αποκατάσταση διαρροής σε αγωγό με αδιατάρακτη μέθοδο χωρίς σκάψιμο και σπάσιμο, χωρίς θόρυβο, χωρίς σκόνες και ρύπανση, με ταχύτητα και ακρίβεια αποκατάστασης και ελεγχόμενο κόστος.

Απόφραξη και καθαρισμός αγωγών

Αποφράξεις και καθαρισμοί αγωγών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις όπως τσιμέντο, ρίζες και άλλες άσχημες περιπτώσεις, σε πολύ σύντομο χρόνο και σε σωλήνες διαφόρων διαστάσεων.

Επιθεώρηση αγωγών με κάμερες CCTV

Σύγχρονες ενδοσκοπικές κάμερες με τις οποίες εισχωρήσουμε σε αγωγούς πραγματοποιώντας τον έλεγχο στεγανότητας αποφεύγοντας να σκάβουμε τοίχους ή να σπάμε πατώματα.

Εύρεση διαρροών με θερμική απεικόνιση

Για την βέλτιστη ανίχνευση αφανών διαρροών από δίκτυα αγωγών, η επιχείρηση μας διαθέτει συσκευή θερμικής απεικόνισης (θερμοκάμερα) η χρήση της οποίας έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογών.

Προληπτικός μηχανικός καθαρισμός

Εξυπηρετούμε μικρές μονάδες βιομηχανίας – βιοτεχνίας, τουριστικές μονάδες, αντλιοστάσια πισίνων και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο αγωγών όπου απαιτείται η συντήρηση τους.

Εντοπισμός αφανών διαρροών δικτύου ύδρευσης

Έχετε διαπιστώσει υπέρογκους λογαριασμούς ύδρευσης, ξαφνική μείωση πίεσης νερού και παρουσία υγρασίας στους τοίχους της οικίας σας, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε διαρροή νερού.

Επισκευή Σωλήνων Xωρίς Σκάψιμο
με τεχνολογία αιχμής

Επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο

Ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής - βλάβης του αγωγού και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής έχουμε την δυνατότητα να επισκευάσουμε είτε ένα τμήμα, είτε ολόκληρο το μήκος του αγωγού.

Ανακαίνιση Αποχετευτικού Δικτύου

Ανακαινίστε το αποχετευτικό σας δίκτυο με την αδιατάρακτη μέθοδο και αυξήστε την διάρκεια ζωής του δικτύου σας αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις.

Μηχανικός Καθαρισμός Αγωγών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μικρές μονάδες βιομηχανίας - βιοτεχνίας, τουριστικές μονάδες, αντλιοστάσια πισίνων και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο αγωγών όπου απαιτείται η συντήρηση τους.

Επισκευή Σωλήνων Xωρίς Σκάψιμο με τεχνολογία αιχμής

Επισκευή Αγωγού

Ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής - βλάβης του αγωγού και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής έχουμε την δυνατότητα να επισκευάσουμε είτε ένα τμήμα, είτε ολόκληρο το μήκος του αγωγού.

Ανακαίνιση Αποχετευτικού Δικτύου

Ανακαινίστε το αποχετευτικό σας δίκτυο με την αδιατάρακτη μέθοδο και αυξήστε την διάρκεια ζωής του δικτύου σας αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις.

Μηχανικός Καθαρισμός Αγωγών

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μικρές μονάδες βιομηχανίας - βιοτεχνίας, τουριστικές μονάδες, αντλιοστάσια πισίνων και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο αγωγών όπου απαιτείται η συντήρηση τους.

Πως Εργαζόμαστε

επισκευή σωλήνων χωρίς σκάψιμο

Επικοινωνία

Καλέστε μας
+30 697 542 4599

Έχετε απορίες;
plrtechgr@gmail.com

Facebook
Pipe Line Repair Technology

Εργασίες υψηλής ακρίβειας με τον καλύτερο εξοπλισμό στην αγορά.

Ο καλύτερος συνδυασμός τεχνολογίας και τεχνοτροπίες για επιδιορθώσεις αγωγών χωρίς σκάψιμο και μηχανικούς καθαρισμούς.