Μηχανική απόφραξη αγωγού Φ 100 σε πισίνα με υπερχείλιση.