Μηχανικός καθαρισμός κεντρικής υδρορροής ,βρέθηκε κομμάτι οπλισμένου μπετού.