Πιστοποίηση χειρισμού DRONE για επιθεώρηση οροφής – στέγης – σκεπής

Πιστοποίηση Επιτυχούς Περάτωσης Χειρισμού Drone