Εύρεση διαρροής νερού σε δίκτυο πισίνας σε σωλήνα PVC Φ125 και προετοιμασία αυτής για αποκατάσταση διαρροής χωρίς σκάψιμο εφαρμόζοντας την μέθοδο Patch Repair.