Επισκευές σωλήνων χωρίς σκάψιμο

Pipe BeforePipe After

Οι κύριες αιτίες που οδηγούν σε βλάβη μιας σωλήνας είναι:

  • Εισχώρηση ριζών
  • Διάτρηση από αιχμηρά αντικείμενα
  • Ελαττωματικές ενώσεις
  • Ρωγμές

Ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής – βλάβης του αγωγού και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής έχουμε την δυνατότητα να επισκευάσουμε είτε ένα τμήμα, είτε ολόκληρο το μήκος του αγωγού.

Πλεονεκτήματα αποκατάστασης διαρροής
σε αγωγό με αδιατάρακτη μέθοδο

Χωρίς σκάψιμο, χωρίς σπάσιμο
Χωρίς θόρυβο
Χωρίς σκόνες και ρύπανση
Ταχύτητα και ακρίβεια
αποκατάστασης
Ελεγχόμενο κόστος

Μειονεκτήματα αποκατάστασης διαρροής
σε αγωγό με συμβατική μέθοδο

Σπάσιμο δαπέδων
Έλλειψη ακρίβειας εντοπισμού
της διαρροής
Σκόνες, βρομιές, δυσοσμία
Χρονοβόρα αποκατάσταση
προβλήματος
Αύξηση τελικού κόστους
αποκατάστασης βλάβης

Αδιατάρακτη αποκατάσταση διαρροής αγωγού χωρίς σκάψιμο με επικάλυψη εποξικής ρητίνης (EPOXY COATING)

Aνακαινίστε παλιές ή φθαρμένες υδρορροές και σωλήνες αποχετεύσεων διαμέτρου Φ32mm έως Φ200mm με το σύστημα PICOTE BRUSH COATING. Mε την εφαρμογή εποξικής ρητίνης παρέχεται στεγάνωση & μηχανική αντοχή του αγωγού. Ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς εφαρμόζεται και ο κατάλληλος αριθμός στρώσεων εποξικής ρητίνης.

Αδιατάρακτη αποκατάσταση διαρροής αγωγού χωρίς σκάψιμο με τοπική επισκευή
(POINT REPAIR)

Αδιατάρακτη αποκατάσταση διαρροής αγωγού χωρίς σκάψιμο με τοπική επισκευή
(POINT REPAIR)

Επιλέγοντας την μέθοδο Point Repair έχουμε την δυνατότητα επισκευής σε συγκεκριμένο σημείο του αγωγού όπου λείπουν μεγάλα κομμάτια του αγωγού. Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιείται ένα κομμάτι ειδικού υφάσματος (fiberglass) σε κυλινδρική μορφή εμποτισμένο με ειδική ρητίνη το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε μία ειδική φούσκα (packer) η οποία προωθείται εσωτερικά του αγωγού προς το σημείο επισκευής όπου φουσκώνει παίρνοντας την μορφή του αγωγού και αφήνεται μέχρι να στεγνώσει το υλικό και να ομογενοποιηθεί το υλικό επισκευής με τα τοιχώματα του αγωγού. Η μέθοδος Point Repair αφορά αγωγούς με διάμετρο από Φ100mm μέχρι Φ150mm.

Αδιατάρακτη αποκατάσταση διαρροής αγωγού χωρίς σκάψιμο
με επένδυση Liner

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όπου απαιτείται επανόρθωση ολόκληρου συστήματος αγωγών. Ουσιαστικά δημιουργούμαι έναν καινούριο αγωγό μέσα στον ήδη υπάρχων κατεστραμμένο αγωγό και αυτό επιτυγχάνεται με εκτόξευση εμποτισμένου μανδύα με ειδική ρητίνη. Η εκτόξευση γίνεται με πεπιεσμένο αέρα μέσο ενός ειδικού κυλίνδρου. Η επιχείρηση μας έχει την δυνατότητα να καλύψει δίκτυα αγωγών με διάμετρο από Φ50mm μέχρι Φ150mm σε διάφορα μήκη.

Βλάβη στον αγωγό σας;; Μιλήστε με τους ειδικούς.