Εύρεση διαρροών με την μέθοδο θερμικής απεικόνισης

Για την βέλτιστη ανίχνευση αφανών διαρροών από δίκτυα αγωγών, παράλληλα με την χρήση ενδοσκοπικής κάμερας, η επιχείρηση μας διαθέτει και συσκευή θερμικής απεικόνισης (θερμοκάμερα) η χρήση της οποίας έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογών όπως:

Εντοπισμός
υγρασίας

Εισροή υδάτων
σε δώμα

Εισροή υδάτων
σε τοιχοποιία

Εντοπισμός στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου

Εντοπισμός και
έλεγχος εγκιβωτισμένων
σωλήνων

Μέθοδος Θερμικής Απεικόνισης

Για έλεγχο υδρορροών