Προληπτικός μηχανικός καθαρισμός αγωγών και εσωτερική επικάλυψη με εποξική ρητίνη

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μικρές μονάδες βιομηχανίας - βιοτεχνίας, τουριστικές μονάδες, αντλιοστάσια πισίνων και γενικότερα όπου υπάρχει δίκτυο αγωγών όπου απαιτείται η συντήρηση τους.

Επιλέξτε την υπηρεσία του μηχανικού  καθαρισμού αγωγών και την εσωτερική επικάλυψη τους με εποξική ρητίνη και εξασφαλίστε:

  • Αποφυγή ανεπιθύμητων οξειδώσεων
  • Αύξηση μηχανικής αντοχής
  • Αύξηση διάρκειας ζωής
  • Μείωση κόστους συντήρησης
  • Αύξηση προστασίας υπόλοιπου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από ανεπιθύμητες διαρροές
  • Ομαλή λειτουργία εγκατάστασης

Ανακαινίστε το δίκτυο αγωγών της πισίνα σας αποφεύγοντας ταλαιπωρία και δυσβάσταχτα κοστολόγια, σας ενημερώσουμε ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε για ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα πισίνων δεν χρησιμοποιείτε σε άλλα δίκτυα αγωγών.

Προληπτικός μηχανικός καθαρισμός

Για προληπτικό έλεγχο καλέστε τους ειδικούς